เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

BCP: บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2562

22 พ.ค. 2562

VDO Synchronization (Thai) Download Presentation
ประเภท
ปี
วันที่ Webcast for VDO
(Thai)
Audio
(English)
ดาวน์โหลด
Presentation
22 พ.ค. 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2562
13 พ.ค. 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2562
01 มี.ค. 2562 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q4/2561
25 ก.พ. 2562 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2561
14 พ.ย. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q3/2561
13 พ.ย. 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2561
29 ส.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2561
15 ส.ค. 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2561
02 ก.ค. 2561 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน OKEA AS
17 พ.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2561
15 พ.ค. 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2561
15 มี.ค. 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q4/2560
05 มี.ค. 2561 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2560
22 พ.ย. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q3/2560
17 พ.ย. 2560 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2560
08 ก.ย. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2560
11 ส.ค. 2560 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2560
31 พ.ค. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2560
09 พ.ค. 2560 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2560
23 ก.พ. 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q4/2559
21 ก.พ. 2560 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2559
15 พ.ย. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q3/2559
14 พ.ย. 2559 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2559
12 ก.ย. 2559 BCP Roadshow at Bualuang Securities 2559
16 ส.ค. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q2/2559
11 ส.ค. 2559 ครบเครื่องเรื่องลงทุน 2559
10 ส.ค. 2559 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2559
18 พ.ค. 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2559
18 พ.ค. 2559 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2559
19 ก.พ. 2559 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2558
19 ก.พ. 2559 Knowledge Sharing - Solar in Japan 2558
12 พ.ย. 2558 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2558
07 ส.ค. 2558 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2558
14 พ.ค. 2558 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2558
24 ก.พ. 2558 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2557
14 พ.ย. 2557 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2557
15 ส.ค. 2557 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2557
15 พ.ค. 2557 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2557
27 ก.พ. 2557 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2556
11 พ.ย. 2556 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2556
06 ส.ค. 2556 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2556
17 พ.ค. 2556 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2556
22 ก.พ. 2556 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2555
07 พ.ย. 2555 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2555
08 ส.ค. 2555 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2555
17 พ.ค. 2555 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2555
22 ก.พ. 2555 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2554
28 พ.ย. 2554 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2554
08 ส.ค. 2554 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2554
11 พ.ค. 2554 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2554
28 ก.พ. 2554 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2553
10 พ.ย. 2553 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2553
20 ส.ค. 2553 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2553
25 พ.ค. 2553 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2553
03 มี.ค. 2553 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2552
20 พ.ย. 2552 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2552
27 ส.ค. 2552 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2552
20 พ.ค. 2552 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2552
06 มี.ค. 2552 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2551
21 พ.ย. 2551 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2551
21 ส.ค. 2551 การประชุมนักวิเคราะห์ Q2/2551
22 พ.ค. 2551 การประชุมนักวิเคราะห์ Q1/2551
05 มี.ค. 2551 การประชุมนักวิเคราะห์ Q4/2550
14 พ.ย. 2550 การประชุมนักวิเคราะห์ Q3/2550