ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

28.75
THB
+0.25 (0.88%)

ปรับปรุงเมื่อ: 24.05.2562 | 16:36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,373,000

ราคาเปิด

28.25

วันก่อนหน้า

28.50

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

29.00 / 214,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

28.75 / 454,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

28.25 - 29.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 36.75

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/04/2562 to 09/05/2562)
33.50 33.75 31.75 32.00 25,708,900 840,885,575
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/03/2562 to 23/04/2562)
33.00 33.75 32.00 33.50 67,538,600 2,227,717,100
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/05/2562 28.25 29.00 28.25 28.75 3,373,000 96,262,225
23/05/2562 28.75 29.00 28.25 28.50 3,823,700 109,399,225
22/05/2562 29.50 29.50 28.50 28.75 8,603,700 248,080,800
21/05/2562 29.50 29.50 29.00 29.50 3,092,300 90,783,725
17/05/2562 29.75 30.00 29.25 29.50 3,793,500 112,172,025
16/05/2562 29.75 30.00 29.25 29.75 4,269,900 126,137,150
15/05/2562 29.75 30.25 29.75 29.75 3,064,900 91,750,475
14/05/2562 30.00 30.00 29.50 29.75 5,815,600 173,306,875
13/05/2562 31.25 31.50 30.25 30.25 6,176,300 189,795,525
10/05/2562 31.50 31.75 31.00 31.25 6,715,800 210,337,450
09/05/2562 32.25 32.25 31.75 32.00 2,228,900 71,401,475
08/05/2562 32.25 32.50 31.75 32.50 3,630,200 116,609,200
07/05/2562 32.50 32.75 32.25 32.25 2,078,000 67,464,200
03/05/2562 32.50 32.75 32.50 32.75 1,256,400 41,061,925
02/05/2562 32.50 33.25 32.50 32.75 5,066,300 166,380,675
30/04/2562 32.75 32.75 32.50 32.50 1,746,300 56,846,550
29/04/2562 32.75 33.00 32.50 32.75 2,843,100 92,897,725
26/04/2562 33.25 33.25 32.75 32.75 2,934,100 96,850,650
25/04/2562 33.50 33.50 33.25 33.50 937,800 31,361,900
24/04/2562 33.50 33.75 33.25 33.50 2,987,800 100,011,275
23/04/2562 33.50 33.75 33.25 33.50 4,365,100 146,195,650
22/04/2562 33.50 33.75 33.25 33.50 4,043,100 135,642,600
19/04/2562 33.75 33.75 33.25 33.50 2,418,900 81,165,575
18/04/2562 33.50 33.75 33.25 33.75 3,934,900 131,899,625
17/04/2562 33.25 33.75 33.00 33.50 7,367,600 246,149,275
12/04/2562 32.75 33.50 32.75 33.25 5,858,500 194,561,625
11/04/2562 32.75 33.00 32.50 32.75 2,595,500 85,040,700
10/04/2562 33.00 33.25 32.75 32.75 3,363,400 110,850,675
09/04/2562 32.50 33.00 32.50 33.00 1,818,300 59,739,850
05/04/2562 33.00 33.00 32.50 32.50 858,600 28,054,700
04/04/2562 32.75 33.00 32.50 32.75 3,525,000 114,976,425
03/04/2562 33.25 33.25 32.25 32.75 5,604,100 183,442,700
02/04/2562 33.00 33.25 32.50 33.00 4,508,900 148,256,725
01/04/2562 32.75 33.25 32.50 32.75 3,647,100 119,895,550

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

28.75
THB
+0.25 (0.88%)

ปรับปรุงเมื่อ: 24.05.2562 | 16:36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,373,000

ราคาเปิด

28.25

วันก่อนหน้า

28.50

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

29.00 / 214,100

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

28.75 / 454,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

28.25 - 29.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 36.75

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%