ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

41.75
THB
-0.50 (-1.18%)

ปรับปรุงเมื่อ: 17.01.2561 | 12:29:58

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,692,500

ราคาเปิด

42.00

วันก่อนหน้า

42.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

41.75 / 942,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

41.50 / 1,185,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

41.50 - 42.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.75 - 44.50

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2560 ถึง 16 มกราคม 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/12/2560 to 29/12/2560)
39.75 41.50 39.25 40.75 83,817,900 3,383,778,975
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/11/2560 to 15/12/2560)
37.25 40.00 36.75 39.75 158,977,900 6,035,647,150
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16/01/2561 42.50 42.75 42.00 42.25 8,633,200 365,517,525
15/01/2561 43.50 43.75 42.75 42.75 16,276,500 703,432,300
12/01/2561 42.50 43.25 42.00 43.25 23,439,100 1,003,533,250
11/01/2561 41.50 42.25 41.25 42.00 14,532,000 607,905,500
10/01/2561 41.25 41.75 40.75 41.25 4,201,800 173,808,775
09/01/2561 40.50 40.75 40.00 40.50 7,549,900 304,408,650
08/01/2561 41.25 41.50 40.50 40.75 7,465,000 304,390,550
05/01/2561 41.75 41.75 41.25 41.50 8,522,000 353,830,450
04/01/2561 41.75 41.75 41.00 41.75 7,219,200 299,665,400
03/01/2561 41.00 41.75 40.75 41.75 10,185,500 419,971,625
29/12/2560 40.00 41.50 40.00 40.75 15,889,600 649,036,975
28/12/2560 40.75 40.75 40.00 40.00 5,753,400 231,619,525
27/12/2560 41.25 41.25 40.75 40.75 4,656,600 191,011,900
26/12/2560 40.75 41.00 40.00 41.00 10,183,400 412,869,825
25/12/2560 40.00 40.75 40.00 40.50 3,589,300 145,163,350
22/12/2560 39.50 40.50 39.50 40.25 4,771,600 190,647,800
21/12/2560 40.50 40.50 39.25 39.75 12,734,800 506,824,800
20/12/2560 40.50 40.75 40.25 40.50 5,410,200 219,621,600
19/12/2560 40.25 40.75 39.75 40.50 14,818,100 597,979,850
18/12/2560 39.75 40.00 39.50 40.00 6,010,900 239,003,350
15/12/2560 39.25 40.00 39.00 39.75 12,993,700 513,803,275
14/12/2560 38.50 39.25 38.25 39.00 15,984,800 623,191,200
13/12/2560 38.00 38.00 37.50 38.00 4,469,700 169,082,050
12/12/2560 37.75 38.00 37.50 37.75 3,460,900 130,536,500
08/12/2560 37.50 38.25 37.25 37.50 9,312,900 351,756,650
07/12/2560 37.75 37.75 37.25 37.50 3,476,400 130,230,600
06/12/2560 37.50 37.75 37.25 37.75 2,528,500 94,940,450
04/12/2560 37.50 37.75 37.25 37.50 3,018,000 113,157,775
01/12/2560 37.75 37.75 37.00 37.50 5,712,600 213,563,975

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

41.75
THB
-0.50 (-1.18%)

ปรับปรุงเมื่อ: 17.01.2561 | 12:29:58

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,692,500

ราคาเปิด

42.00

วันก่อนหน้า

42.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

41.75 / 942,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

41.50 / 1,185,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

41.50 - 42.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.75 - 44.50

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%