กิจกรรมล่าสุด

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

35.00
THB
+0.25 (0.72%)

ปรับปรุงเมื่อ: 27.07.2560 | 16:36:20

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,722,200

ราคาเปิด

34.75

วันก่อนหน้า

34.75

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

35.25 / 367,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

35.00 / 22,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

34.50 - 35.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 37.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 01 มิถุนายน 2560 ถึง 27 กรกฎาคม 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29/06/2560 to 13/07/2560)
33.75 34.00 32.75 33.00 26,091,100 870,347,175
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01/06/2560 to 28/06/2560)
34.00 34.75 33.25 34.00 65,861,500 2,233,352,625
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27/07/2560 34.75 35.50 34.50 35.00 4,722,200 165,346,675
26/07/2560 35.00 35.00 34.25 34.75 5,886,400 203,884,250
25/07/2560 35.00 35.50 34.50 34.75 9,656,200 337,127,575
24/07/2560 34.25 35.25 34.00 35.00 15,045,800 524,142,775
21/07/2560 34.25 34.25 34.00 34.00 3,405,600 116,182,600
20/07/2560 34.25 34.50 33.75 34.00 6,485,900 221,387,475
19/07/2560 33.50 34.25 33.25 34.25 8,816,900 299,146,525
18/07/2560 33.25 33.75 33.25 33.25 2,506,400 83,871,125
17/07/2560 33.50 33.50 33.25 33.25 1,588,900 52,989,675
14/07/2560 33.25 33.50 33.25 33.25 1,781,600 59,339,300
13/07/2560 33.50 33.50 33.00 33.00 1,543,300 51,275,050
12/07/2560 33.25 33.50 33.00 33.25 1,764,700 58,818,775
11/07/2560 33.00 33.50 33.00 33.25 2,084,000 69,191,775
07/07/2560 33.00 33.00 32.75 32.75 3,050,700 100,244,750
06/07/2560 33.50 33.50 33.00 33.00 4,189,600 139,151,425
05/07/2560 33.75 33.75 33.50 33.75 2,107,300 70,908,450
04/07/2560 33.50 33.75 33.25 33.50 1,642,600 55,078,925
03/07/2560 33.50 33.75 33.25 33.50 2,499,900 83,643,075
30/06/2560 33.50 33.75 33.25 33.50 4,851,600 162,552,925
29/06/2560 33.75 34.00 33.50 33.50 2,357,400 79,482,025
28/06/2560 33.50 34.00 33.25 34.00 4,298,700 145,250,550
27/06/2560 33.50 33.75 33.25 33.25 3,306,500 110,517,850
26/06/2560 33.50 33.75 33.50 33.50 2,687,700 90,182,150
23/06/2560 33.75 34.00 33.50 33.50 3,195,200 107,520,450
22/06/2560 33.75 34.00 33.50 33.75 2,625,900 88,610,450
21/06/2560 34.00 34.00 33.50 34.00 3,645,800 123,106,675
20/06/2560 34.00 34.00 33.75 33.75 1,273,000 43,179,300
19/06/2560 34.00 34.25 33.75 33.75 1,983,100 67,264,900
16/06/2560 34.00 34.25 33.75 34.25 1,774,800 60,441,450
15/06/2560 34.00 34.50 33.75 34.00 3,655,100 124,624,300
14/06/2560 33.75 34.25 33.75 34.00 3,115,300 106,303,400
13/06/2560 33.50 34.00 33.25 33.75 2,589,200 87,120,575
12/06/2560 33.75 34.25 33.25 33.50 5,381,900 181,105,950
09/06/2560 34.00 34.00 33.50 33.50 2,473,400 83,478,975
08/06/2560 34.00 34.25 33.75 34.00 1,813,800 61,641,225
07/06/2560 33.75 34.25 33.75 34.00 2,053,000 69,618,275
06/06/2560 34.00 34.25 33.50 34.00 2,741,700 92,828,475
05/06/2560 34.50 34.75 33.25 34.00 6,957,600 236,807,900
02/06/2560 34.50 34.50 34.00 34.50 2,809,100 96,674,650
01/06/2560 34.00 34.75 33.75 34.25 7,480,700 257,075,125

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

35.00
THB
+0.25 (0.72%)

ปรับปรุงเมื่อ: 27.07.2560 | 16:36:20

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,722,200

ราคาเปิด

34.75

วันก่อนหน้า

34.75

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

35.25 / 367,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

35.00 / 22,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

34.50 - 35.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 37.00

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%