ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

33.25
THB
- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ: 14.12.2561 | 16:35

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,367,400

ราคาเปิด

33.25

วันก่อนหน้า

33.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

33.25 / 131,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

33.00 / 165,600

ช่วงราคาระหว่างวัน

32.75 - 33.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.00 - 43.75

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 ธันวาคม 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/11/2561 to 28/11/2561)
32.25 34.00 31.75 33.75 25,497,100 835,426,000
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/10/2561 to 14/11/2561)
33.50 33.75 31.25 32.25 50,827,500 1,661,114,325
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14/12/2561 33.25 33.50 32.75 33.25 1,367,400 45,235,100
13/12/2561 34.00 34.00 33.00 33.25 1,785,100 59,765,725
12/12/2561 34.00 34.00 33.50 33.75 1,348,300 45,421,650
11/12/2561 34.00 34.25 33.50 34.00 1,556,500 52,663,100
07/12/2561 34.00 34.50 34.00 34.00 1,656,100 56,510,675
06/12/2561 34.00 34.50 33.75 34.25 1,819,900 62,071,025
04/12/2561 34.75 34.75 34.50 34.50 1,570,700 54,348,050
03/12/2561 34.25 35.00 34.00 34.50 4,459,600 153,940,775
30/11/2561 33.50 34.00 33.50 33.75 1,979,400 66,811,125
29/11/2561 33.75 34.00 33.25 33.25 1,527,900 51,429,025
28/11/2561 34.00 34.00 33.25 33.75 1,949,300 65,688,375
27/11/2561 32.75 34.00 32.50 34.00 8,282,900 275,879,175
26/11/2561 32.25 33.00 32.00 32.25 2,426,500 78,752,900
23/11/2561 32.50 32.75 32.00 32.50 1,454,500 47,135,450
22/11/2561 32.50 33.00 32.25 32.50 1,099,200 35,821,975
21/11/2561 32.00 32.50 31.75 32.50 2,468,300 79,143,225
20/11/2561 32.25 32.75 32.00 32.25 1,847,100 59,782,000
19/11/2561 32.25 32.75 32.25 32.25 1,497,000 48,513,525
16/11/2561 32.25 32.75 32.25 32.50 2,157,200 69,940,075
15/11/2561 32.25 32.50 32.00 32.25 2,315,100 74,769,300
14/11/2561 32.50 32.75 32.00 32.25 4,164,800 134,968,075
13/11/2561 32.75 33.25 32.50 32.50 2,920,400 95,609,525
12/11/2561 32.75 33.00 32.75 33.00 1,084,900 35,695,000
09/11/2561 33.75 33.75 33.00 33.00 2,920,100 97,397,175
08/11/2561 33.00 33.75 33.00 33.50 2,101,700 70,059,325
07/11/2561 33.50 33.50 32.50 33.00 3,335,100 109,744,200
06/11/2561 33.25 33.75 33.25 33.25 776,200 25,959,850
05/11/2561 33.25 33.50 33.00 33.25 1,070,700 35,655,700
02/11/2561 33.25 33.75 33.00 33.50 2,782,900 92,941,325
01/11/2561 33.00 33.25 32.75 33.00 1,176,300 38,815,075

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

33.25
THB
- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ: 14.12.2561 | 16:35

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1,367,400

ราคาเปิด

33.25

วันก่อนหน้า

33.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

33.25 / 131,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

33.00 / 165,600

ช่วงราคาระหว่างวัน

32.75 - 33.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.00 - 43.75

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%
...