ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

33.50
THB
+0.50 (1.52%)

ปรับปรุงเมื่อ: 20.02.2562 | 12:10

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

838,200

ราคาเปิด

33.00

วันก่อนหน้า

33.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

33.50 / 614,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

33.25 / 57,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

33.00 - 33.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.00 - 41.50

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 02 มกราคม 2562 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22/01/2562 to 04/02/2562)
32.75 33.75 31.75 33.00 23,425,700 763,506,900
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/12/2561 to 21/01/2562)
31.75 33.50 31.25 33.00 38,608,800 1,240,708,225
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18/02/2562 33.25 33.50 33.00 33.00 762,400 25,206,125
15/02/2562 33.25 33.50 33.00 33.25 1,217,400 40,351,600
14/02/2562 33.50 33.75 33.25 33.25 2,119,700 70,803,325
13/02/2562 33.25 33.50 33.00 33.50 1,469,900 49,007,950
12/02/2562 33.00 33.25 32.75 33.00 1,196,000 39,461,150
11/02/2562 33.25 33.25 32.75 32.75 1,647,000 54,233,200
08/02/2562 33.00 33.25 32.75 33.25 1,504,700 49,695,425
07/02/2562 33.50 33.50 33.00 33.25 2,096,200 69,695,600
06/02/2562 33.50 33.75 33.25 33.50 1,719,500 57,531,850
05/02/2562 33.25 33.50 33.00 33.50 1,650,700 54,934,275
04/02/2562 33.00 33.50 33.00 33.00 1,522,500 50,555,725
01/02/2562 32.25 33.00 32.25 32.75 2,378,500 77,717,600
31/01/2562 32.50 32.75 32.25 32.25 1,602,600 52,141,150
30/01/2562 32.25 32.50 32.00 32.25 1,156,900 37,274,750
29/01/2562 32.00 32.25 31.75 32.00 3,010,500 96,366,525
28/01/2562 32.25 32.50 32.00 32.25 4,251,800 136,754,650
25/01/2562 33.00 33.25 32.25 32.25 3,404,200 110,487,625
24/01/2562 33.25 33.75 32.75 33.00 3,061,600 101,881,125
23/01/2562 33.25 33.50 33.00 33.25 980,800 32,594,975
22/01/2562 32.75 33.25 32.50 33.25 2,056,300 67,732,775
21/01/2562 32.25 33.00 32.25 33.00 1,122,800 36,816,675
18/01/2562 32.25 32.50 32.00 32.25 1,278,600 41,190,175
17/01/2562 31.75 32.50 31.75 32.25 1,568,300 50,578,850
16/01/2562 32.25 32.50 31.75 32.00 2,011,200 64,290,625
15/01/2562 33.00 33.00 32.00 32.25 1,430,400 46,217,850
14/01/2562 33.00 33.00 32.50 32.75 1,380,100 45,200,775
11/01/2562 33.00 33.00 32.50 33.00 444,800 14,631,075
10/01/2562 33.00 33.50 32.50 33.00 2,120,300 69,962,500
09/01/2562 33.00 33.25 32.75 33.00 1,558,700 51,427,000
08/01/2562 33.00 33.25 32.50 32.75 1,018,500 33,413,700
07/01/2562 32.50 33.25 32.50 33.00 2,034,400 66,924,075
04/01/2562 31.50 32.25 31.25 32.25 4,509,100 143,657,050
03/01/2562 31.75 32.00 31.25 31.50 2,002,500 63,323,250
02/01/2562 31.75 32.25 31.50 31.50 1,936,200 61,574,600

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

33.50
THB
+0.50 (1.52%)

ปรับปรุงเมื่อ: 20.02.2562 | 12:10

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

838,200

ราคาเปิด

33.00

วันก่อนหน้า

33.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

33.50 / 614,300

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

33.25 / 57,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

33.00 - 33.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.00 - 41.50

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%
...