กิจกรรมล่าสุด

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

33.75
THB
+0.50 (1.50%)

ปรับปรุงเมื่อ: 26.05.2560 | 16:39:28

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,674,700

ราคาเปิด

33.25

วันก่อนหน้า

33.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

34.00 / 1,389,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

33.75 / 58,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

33.25 - 34.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 37.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 03 เมษายน 2560 ถึง 26 พฤษภาคม 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/04/2560 to 12/05/2560)
32.50 33.25 31.75 32.50 55,645,700 1,812,537,250
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/03/2560 to 26/04/2560)
33.00 33.75 32.50 32.75 43,933,600 1,447,761,225
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26/05/2560 33.25 34.00 33.25 33.75 9,674,700 325,998,950
25/05/2560 33.25 33.50 33.00 33.25 4,174,400 139,007,925
24/05/2560 33.00 33.50 32.75 33.25 6,901,500 228,928,425
23/05/2560 32.75 33.00 32.75 32.75 3,956,900 129,636,450
22/05/2560 32.50 32.75 32.50 32.75 3,851,000 125,576,550
19/05/2560 32.50 32.50 32.25 32.50 3,914,100 126,737,350
18/05/2560 32.50 32.75 32.25 32.50 4,248,900 137,729,425
17/05/2560 32.25 33.00 32.25 32.50 6,448,500 210,817,800
16/05/2560 32.25 32.75 32.25 32.25 5,296,900 171,545,600
15/05/2560 32.50 32.50 32.00 32.00 5,491,600 176,468,750
12/05/2560 32.50 32.75 32.25 32.50 3,095,900 100,488,800
11/05/2560 33.25 33.25 32.25 32.50 6,923,800 226,255,775
09/05/2560 33.00 33.25 32.75 33.00 9,386,200 310,179,125
08/05/2560 32.50 33.25 32.00 32.75 13,878,700 455,467,850
05/05/2560 32.00 32.75 31.75 32.50 3,637,100 117,175,975
04/05/2560 32.25 32.25 31.75 31.75 3,347,500 107,065,875
03/05/2560 32.00 32.25 31.75 32.00 1,891,400 60,689,950
02/05/2560 32.25 32.25 31.75 32.00 3,493,900 112,011,575
28/04/2560 32.50 32.50 32.00 32.00 4,578,100 147,173,900
27/04/2560 32.50 32.75 32.25 32.50 5,413,100 176,028,425
26/04/2560 32.75 33.00 32.50 32.75 2,321,100 75,850,175
25/04/2560 32.75 33.00 32.50 32.75 2,035,000 66,584,525
24/04/2560 33.00 33.00 32.50 32.75 1,600,800 52,576,075
21/04/2560 32.75 33.00 32.75 33.00 1,287,200 42,290,225
20/04/2560 33.00 33.00 32.50 32.50 1,140,500 37,293,350
19/04/2560 32.75 33.00 32.50 32.75 1,731,300 56,679,325
18/04/2560 33.00 33.00 32.50 32.75 1,949,000 63,931,775
17/04/2560 33.00 33.25 32.50 33.00 3,714,900 122,021,100
12/04/2560 33.25 33.25 32.75 33.00 2,078,100 68,573,850
11/04/2560 33.00 33.25 32.75 33.00 1,326,700 43,817,075
10/04/2560 32.75 33.25 32.50 32.75 3,576,000 117,144,150
07/04/2560 33.00 33.25 32.75 33.00 1,717,900 56,634,900
05/04/2560 33.50 33.50 32.50 33.00 6,428,900 212,199,075
04/04/2560 33.25 33.50 33.00 33.50 1,875,300 62,591,050
03/04/2560 33.00 33.25 33.00 33.25 1,131,200 37,549,900

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

33.75
THB
+0.50 (1.50%)

ปรับปรุงเมื่อ: 26.05.2560 | 16:39:28

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

9,674,700

ราคาเปิด

33.25

วันก่อนหน้า

33.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

34.00 / 1,389,800

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

33.75 / 58,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

33.25 - 34.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 37.00

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%