ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

34.25
THB
+0.25 (0.74%)

ปรับปรุงเมื่อ: 20.07.2561 | 16:36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,211,000

ราคาเปิด

33.75

วันก่อนหน้า

34.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

34.50 / 741,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

34.25 / 29,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

33.75 - 34.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.00 - 44.50

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 01 มิถุนายน 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(22/06/2561 to 06/07/2561)
32.00 33.25 31.00 31.75 59,317,400 1,900,611,125
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/05/2561 to 21/06/2561)
35.25 36.25 31.50 32.00 70,210,300 2,413,646,450
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20/07/2561 33.75 34.50 33.75 34.25 3,211,000 109,693,125
19/07/2561 33.75 34.25 33.50 34.00 4,398,500 148,991,550
18/07/2561 33.25 33.75 33.25 33.50 1,728,000 57,930,550
17/07/2561 33.00 33.50 33.00 33.25 1,715,300 56,866,525
16/07/2561 33.00 33.50 33.00 33.25 2,056,200 68,354,000
13/07/2561 33.00 33.50 33.00 33.00 2,027,600 67,208,475
12/07/2561 33.00 33.50 33.00 33.25 2,385,300 79,228,375
11/07/2561 32.75 33.75 32.50 33.50 5,146,600 170,804,400
10/07/2561 32.25 33.25 32.25 33.00 3,970,700 130,160,650
09/07/2561 32.00 32.75 31.75 32.25 3,429,500 110,663,000
06/07/2561 32.25 32.50 31.00 31.75 8,226,800 260,811,725
05/07/2561 33.25 33.25 31.75 32.25 5,638,700 181,764,850
04/07/2561 33.00 33.25 32.75 33.00 2,714,900 89,581,925
03/07/2561 32.75 33.25 32.25 33.00 4,451,300 146,039,175
29/06/2561 31.25 32.25 31.25 32.00 13,987,000 444,869,300
28/06/2561 32.25 32.25 31.25 31.25 6,436,600 203,469,625
27/06/2561 32.00 32.50 31.75 32.00 2,768,400 88,997,500
26/06/2561 31.75 32.25 31.50 31.75 5,731,000 182,560,100
25/06/2561 32.50 32.75 32.00 32.00 5,261,400 170,003,850
22/06/2561 32.00 32.75 32.00 32.50 4,101,300 132,513,075
21/06/2561 33.00 33.25 31.50 32.00 10,881,900 350,887,700
20/06/2561 33.25 33.50 32.75 33.25 6,973,700 230,928,775
19/06/2561 34.50 34.50 32.75 33.00 11,519,500 385,070,700
18/06/2561 35.25 35.25 34.75 34.75 3,540,100 123,693,475
15/06/2561 35.25 35.75 35.00 35.50 3,375,500 119,307,575
14/06/2561 35.50 35.50 35.00 35.25 3,340,000 117,536,125
13/06/2561 35.75 35.75 35.50 35.75 1,610,200 57,413,750
12/06/2561 36.00 36.25 35.50 35.75 4,709,400 169,359,150
11/06/2561 35.50 36.00 35.50 36.00 1,784,500 63,826,150
08/06/2561 35.75 35.75 35.50 35.50 1,165,700 41,494,825
07/06/2561 35.75 36.00 35.50 35.50 1,411,900 50,394,550
06/06/2561 35.25 35.75 35.25 35.50 1,135,600 40,346,875
05/06/2561 35.50 35.75 35.00 35.25 2,666,200 94,076,375
04/06/2561 35.75 36.00 35.25 35.50 2,015,500 71,827,600
01/06/2561 36.00 36.25 35.50 35.75 1,331,300 47,608,050

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

34.25
THB
+0.25 (0.74%)

ปรับปรุงเมื่อ: 20.07.2561 | 16:36

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

3,211,000

ราคาเปิด

33.75

วันก่อนหน้า

34.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

34.50 / 741,500

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

34.25 / 29,200

ช่วงราคาระหว่างวัน

33.75 - 34.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.00 - 44.50

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%