ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

33.00
THB
-0.25 (-0.75%)

ปรับปรุงเมื่อ: 19.10.2561 | 16:37

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,452,900

ราคาเปิด

33.00

วันก่อนหน้า

33.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

33.00 / 1,074,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

32.75 / 726,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

32.75 - 33.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.00 - 43.75

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 03 กันยายน 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/09/2561 to 04/10/2561)
35.75 36.00 34.50 35.00 29,757,600 1,047,067,950
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/08/2561 to 20/09/2561)
35.75 36.75 33.75 35.75 81,449,900 2,896,086,575
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/10/2561 33.00 33.00 32.75 33.00 4,452,900 146,741,475
18/10/2561 33.25 33.75 33.00 33.25 1,334,300 44,530,200
17/10/2561 33.50 33.75 33.25 33.50 1,440,200 48,274,000
16/10/2561 33.25 33.50 33.00 33.50 1,696,500 56,422,150
12/10/2561 33.25 33.50 32.75 33.25 3,329,300 110,291,125
11/10/2561 32.75 33.25 32.25 33.25 5,110,900 167,779,925
10/10/2561 33.50 34.00 33.50 33.50 3,257,300 109,536,175
09/10/2561 34.00 34.25 33.00 33.50 9,114,600 304,505,450
08/10/2561 34.50 34.75 33.75 34.00 6,223,700 212,273,075
05/10/2561 35.00 35.00 34.50 34.50 1,916,400 66,501,900
04/10/2561 35.00 35.00 34.50 35.00 3,707,500 128,817,700
03/10/2561 35.25 35.50 35.00 35.00 1,838,800 64,605,100
02/10/2561 35.25 35.50 35.00 35.00 1,291,200 45,437,300
01/10/2561 35.50 35.50 35.25 35.25 677,400 23,954,025
28/09/2561 35.25 35.50 35.00 35.25 8,477,600 298,583,175
27/09/2561 35.25 35.50 35.00 35.50 4,286,400 151,268,275
26/09/2561 35.00 35.25 34.75 35.00 1,941,200 68,126,575
25/09/2561 35.50 35.50 35.00 35.00 2,147,300 75,485,100
24/09/2561 35.25 35.50 35.00 35.25 2,127,400 75,007,050
21/09/2561 35.75 36.00 35.25 35.25 3,262,800 115,783,650
20/09/2561 36.00 36.00 35.50 35.75 2,497,500 89,257,925
19/09/2561 36.00 36.00 35.50 36.00 4,113,000 147,079,125
18/09/2561 35.50 36.00 35.25 36.00 6,145,000 218,795,550
17/09/2561 35.50 35.75 35.25 35.75 2,408,600 85,724,100
14/09/2561 35.00 35.75 34.50 35.75 6,884,400 242,903,400
13/09/2561 34.50 35.25 34.25 35.00 6,075,400 211,571,775
12/09/2561 34.00 34.25 33.75 34.00 4,390,600 149,295,575
11/09/2561 34.50 34.75 34.25 34.25 1,718,800 59,021,950
10/09/2561 34.50 34.75 34.25 34.50 3,274,200 112,669,500
07/09/2561 35.25 35.25 34.50 34.75 3,824,300 133,001,250
06/09/2561 35.00 35.25 34.75 35.25 5,718,100 200,224,175
05/09/2561 36.75 36.75 35.75 36.25 6,966,300 251,690,025
04/09/2561 36.50 36.75 36.25 36.50 3,602,400 131,488,850
03/09/2561 36.25 36.75 36.00 36.50 5,200,500 189,731,950

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

33.00
THB
-0.25 (-0.75%)

ปรับปรุงเมื่อ: 19.10.2561 | 16:37

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,452,900

ราคาเปิด

33.00

วันก่อนหน้า

33.25

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

33.00 / 1,074,700

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

32.75 / 726,500

ช่วงราคาระหว่างวัน

32.75 - 33.00

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.00 - 43.75

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%
...