กิจกรรมล่าสุด

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

32.75
THB
-0.25 (-0.76%)

ปรับปรุงเมื่อ: 24.03.2560 | 16:35:35

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,421,200

ราคาเปิด

33.00

วันก่อนหน้า

33.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

33.00 / 361,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

32.75 / 375,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

32.75 - 33.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 37.00

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 24 มีนาคม 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/02/2560 to 10/03/2560)
34.25 34.75 32.00 32.75 43,963,500 1,458,796,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/01/2560 to 24/02/2560)
35.50 35.75 33.25 34.50 90,039,700 3,106,611,300
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/03/2560 33.00 33.25 32.75 32.75 2,421,200 79,609,575
23/03/2560 33.75 33.75 33.00 33.00 3,743,800 124,947,775
22/03/2560 33.25 34.00 33.25 33.50 4,434,700 149,397,400
21/03/2560 33.50 34.00 33.25 33.75 6,037,100 203,541,375
20/03/2560 33.25 33.50 33.00 33.25 1,878,200 62,515,275
17/03/2560 33.00 33.25 32.50 33.00 5,766,100 189,646,575
16/03/2560 32.75 33.75 32.75 33.25 7,121,000 236,141,450
15/03/2560 32.25 32.75 32.25 32.50 2,738,100 88,961,875
14/03/2560 32.00 32.50 32.00 32.50 3,128,900 101,063,650
13/03/2560 32.50 32.75 31.75 32.00 7,897,600 253,054,450
10/03/2560 32.25 32.75 32.00 32.75 6,335,200 204,904,575
09/03/2560 32.75 32.75 32.00 32.50 5,526,400 179,001,625
08/03/2560 33.00 33.00 32.50 32.75 4,535,100 148,521,725
07/03/2560 32.75 33.00 32.75 32.75 2,317,600 76,015,475
06/03/2560 33.00 33.50 32.75 33.00 5,491,100 182,120,400
03/03/2560 33.25 33.25 32.75 32.75 1,677,200 55,083,400
02/03/2560 33.75 33.75 32.75 33.00 4,894,700 161,937,600
01/03/2560 33.50 33.50 33.25 33.50 3,039,100 101,525,750
28/02/2560 34.50 34.75 34.25 34.50 6,270,400 216,404,100
27/02/2560 34.25 34.75 34.00 34.25 3,876,700 133,282,150
24/02/2560 34.25 34.50 34.00 34.50 3,274,200 112,419,450
23/02/2560 33.75 34.50 33.75 34.50 6,837,300 233,446,625
22/02/2560 34.00 34.25 33.50 33.75 7,340,400 249,171,325
21/02/2560 33.75 34.00 33.25 33.50 6,745,400 226,504,800
20/02/2560 35.00 35.00 33.50 33.75 14,841,300 502,854,675
17/02/2560 35.25 35.25 34.50 35.00 1,982,700 69,104,825
16/02/2560 35.25 35.50 34.75 35.00 1,689,800 59,355,125
15/02/2560 35.00 35.50 34.75 35.00 2,603,900 91,312,550
14/02/2560 35.25 35.25 34.50 35.00 1,432,600 50,045,975
10/02/2560 34.75 35.25 34.50 35.00 2,585,800 90,417,275
09/02/2560 34.50 35.00 34.00 34.50 3,865,400 133,008,600
08/02/2560 35.25 35.75 34.50 34.50 7,480,400 260,997,725
07/02/2560 35.25 35.75 35.00 35.25 3,568,500 126,685,475
06/02/2560 34.50 35.75 34.50 35.25 4,572,600 161,770,175
03/02/2560 34.25 34.75 34.25 34.50 2,351,200 81,045,025
02/02/2560 34.75 35.50 34.25 34.25 5,860,000 202,788,650
01/02/2560 35.25 35.50 34.50 34.50 3,224,300 112,016,900

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

32.75
THB
-0.25 (-0.76%)

ปรับปรุงเมื่อ: 24.03.2560 | 16:35:35

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,421,200

ราคาเปิด

33.00

วันก่อนหน้า

33.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

33.00 / 361,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

32.75 / 375,300

ช่วงราคาระหว่างวัน

32.75 - 33.25

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

28.25 - 37.00

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%