ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

40.25
THB
+0.50 (1.26%)

ปรับปรุงเมื่อ: 23.02.2561 | 16:39

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,662,000

ราคาเปิด

39.75

วันก่อนหน้า

39.75

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

40.50 / 404,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

40.25 / 15,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

39.75 - 40.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.75 - 44.50

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 03 มกราคม 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29/01/2561 to 09/02/2561)
41.50 42.50 39.00 39.75 103,344,600 4,190,478,975
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/12/2560 to 26/01/2561)
40.75 43.75 40.00 41.25 200,693,200 8,383,881,250
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23/02/2561 39.75 40.50 39.75 40.25 2,662,000 106,795,475
22/02/2561 40.25 40.50 39.50 39.75 5,523,200 220,408,075
21/02/2561 40.50 40.50 40.00 40.25 2,137,500 86,126,225
20/02/2561 40.25 40.75 40.25 40.50 4,825,600 195,775,250
19/02/2561 40.00 40.75 39.75 40.25 5,340,100 214,651,550
16/02/2561 40.00 40.25 39.75 39.75 2,443,000 97,701,225
15/02/2561 40.00 40.00 39.50 40.00 2,825,700 112,560,275
14/02/2561 39.50 40.25 39.50 39.50 6,321,300 251,682,750
13/02/2561 40.00 40.00 39.25 39.50 5,935,600 235,036,375
12/02/2561 39.75 40.25 39.25 40.00 6,943,800 275,907,375
09/02/2561 39.25 39.75 39.00 39.75 12,899,700 507,357,050
08/02/2561 39.75 40.25 39.75 40.00 7,431,000 296,660,025
07/02/2561 40.25 40.75 39.75 39.75 12,263,900 493,394,700
06/02/2561 39.50 40.25 39.25 40.00 18,885,300 748,405,600
05/02/2561 40.75 41.00 40.25 40.75 21,379,200 869,122,950
02/02/2561 42.00 42.50 41.50 41.75 10,394,600 436,010,450
01/02/2561 41.75 42.00 41.50 41.50 4,678,900 194,807,075
31/01/2561 41.75 42.25 41.50 41.75 3,689,300 154,176,675
30/01/2561 41.50 42.25 41.25 42.25 5,766,700 241,307,075
29/01/2561 41.50 42.25 41.50 41.75 5,956,000 249,237,375
26/01/2561 41.25 41.75 41.00 41.25 9,432,500 389,970,675
25/01/2561 42.25 42.25 41.50 41.50 5,982,700 250,855,875
24/01/2561 42.25 42.50 41.50 42.00 7,525,000 315,187,575
23/01/2561 42.00 42.75 41.50 42.25 8,762,500 370,143,625
22/01/2561 41.00 42.00 41.00 41.75 6,712,000 279,029,250
19/01/2561 41.25 41.75 40.75 41.25 9,924,500 408,884,800
18/01/2561 42.25 42.75 41.50 41.50 12,919,300 544,252,125
17/01/2561 42.00 42.25 41.50 42.00 9,767,500 408,436,800
16/01/2561 42.50 42.75 42.00 42.25 8,633,200 365,517,525
15/01/2561 43.50 43.75 42.75 42.75 16,276,500 703,432,300
12/01/2561 42.50 43.25 42.00 43.25 23,439,100 1,003,533,250
11/01/2561 41.50 42.25 41.25 42.00 14,532,000 607,905,500
10/01/2561 41.25 41.75 40.75 41.25 4,201,800 173,808,775
09/01/2561 40.50 40.75 40.00 40.50 7,549,900 304,408,650
08/01/2561 41.25 41.50 40.50 40.75 7,465,000 304,390,550
05/01/2561 41.75 41.75 41.25 41.50 8,522,000 353,830,450
04/01/2561 41.75 41.75 41.00 41.75 7,219,200 299,665,400
03/01/2561 41.00 41.75 40.75 41.75 10,185,500 419,971,625

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

40.25
THB
+0.50 (1.26%)

ปรับปรุงเมื่อ: 23.02.2561 | 16:39

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,662,000

ราคาเปิด

39.75

วันก่อนหน้า

39.75

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

40.50 / 404,900

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

40.25 / 15,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

39.75 - 40.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.75 - 44.50

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%