ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

36.00
THB
- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ: 24.04.2561 | 16:39

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,976,300

ราคาเปิด

36.25

วันก่อนหน้า

36.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

36.25 / 128,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

36.00 / 532,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

35.75 - 36.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.75 - 44.50

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก
/
/
To
/
/
ราคาย้อนหลัง จาก 02 มีนาคม 2561 ถึง 24 เมษายน 2561
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23/03/2561 to 05/04/2561)
38.50 38.50 34.50 35.25 51,136,800 1,875,842,875
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/02/2561 to 22/03/2561)
40.25 41.50 38.50 38.75 93,855,400 3,738,987,125
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24/04/2561 36.25 36.50 35.75 36.00 2,976,300 107,555,625
23/04/2561 36.00 36.25 35.75 36.00 4,922,100 177,185,900
20/04/2561 37.50 37.75 36.25 36.50 6,345,800 232,796,075
19/04/2561 37.50 38.25 37.50 37.75 4,540,400 172,261,250
18/04/2561 37.00 37.50 37.00 37.25 2,205,300 82,091,725
17/04/2561 37.25 37.50 36.75 37.00 1,959,800 72,821,800
12/04/2561 36.25 37.25 36.25 37.00 2,868,100 106,080,400
11/04/2561 36.75 37.00 36.25 36.25 2,468,500 90,318,400
10/04/2561 36.25 36.50 35.50 36.50 2,726,300 98,427,925
09/04/2561 35.25 36.50 35.25 36.25 3,751,200 135,308,975
05/04/2561 35.00 35.75 34.50 35.25 3,429,200 120,480,775
04/04/2561 36.00 36.25 34.50 35.00 7,723,200 272,307,500
03/04/2561 36.25 36.50 36.00 36.00 2,797,300 101,100,875
02/04/2561 36.00 36.75 36.00 36.50 2,979,900 108,650,800
30/03/2561 36.75 37.00 35.50 36.25 9,719,500 352,684,525
29/03/2561 37.75 37.75 36.25 36.75 11,700,800 432,544,900
28/03/2561 38.25 38.50 37.75 37.75 3,084,500 117,188,625
27/03/2561 38.25 38.50 38.00 38.25 3,425,100 130,787,025
26/03/2561 38.25 38.50 38.00 38.25 3,941,700 150,570,975
23/03/2561 38.50 38.50 38.00 38.25 2,335,600 89,526,875
22/03/2561 38.75 39.25 38.50 38.75 4,002,400 155,575,750
21/03/2561 39.00 39.00 38.50 38.50 1,654,100 63,997,900
20/03/2561 39.00 39.25 38.50 38.75 3,284,500 127,475,850
19/03/2561 39.25 39.50 39.00 39.00 1,816,000 71,264,925
16/03/2561 39.75 40.00 39.00 39.50 4,880,200 192,467,975
15/03/2561 39.25 40.00 39.00 39.75 5,672,800 223,705,750
14/03/2561 39.00 39.25 38.75 39.25 3,125,900 122,105,475
13/03/2561 39.00 39.25 38.75 39.00 5,326,200 207,533,750
12/03/2561 39.75 40.50 39.75 40.00 5,095,000 204,190,850
09/03/2561 39.75 39.75 39.25 39.50 3,293,100 130,123,775
08/03/2561 39.50 40.00 39.25 39.50 3,998,200 158,353,600
07/03/2561 39.75 40.00 39.25 39.50 5,971,000 236,387,500
06/03/2561 40.25 40.50 39.75 40.00 7,266,200 290,262,350
05/03/2561 40.00 40.50 39.75 40.25 4,639,300 186,250,000
02/03/2561 40.75 41.00 39.75 40.00 5,712,900 230,969,575

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ชื่อย่อหุ้น : BCP

สกุลเงิน: THB

36.00
THB
- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ: 24.04.2561 | 16:39

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

2,976,300

ราคาเปิด

36.25

วันก่อนหน้า

36.00

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

36.25 / 128,000

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

36.00 / 532,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

35.75 - 36.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

31.75 - 44.50

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

จำนวนหุ้น
ราคาซื้อ
ราคาขาย
% คอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
%