กิจกรรมล่าสุด

ดาวน์โหลด

เราจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารนำเสนอต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนของเรา
  • ทั้งหมด
  • รายปี
  • รายไตรมาส

รายงานประจำปี 2559

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2558

แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2558

Fact Sheet ไตรมาส 4 ปี 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2559

MD&A สำหรับไตรมาส 4 ปี 2559