ดาวน์โหลด

เราจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารนำเสนอต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนของเรา
  • ทั้งหมด
  • รายปี
  • รายไตรมาส

รายงานประจำปี 2561

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2561

แบบฟอร์ม 56-1

Fact Sheet ไตรมาส 1 ปี 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562

MD&A สำหรับไตรมาส 1 ปี 2562