ดาวน์โหลด

เราจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารนำเสนอต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนของเรา
  • ทั้งหมด
  • รายปี
  • รายไตรมาส

รายงานประจำปี 2560

รายงานการพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 2560

แบบฟอร์ม 56-1

Fact Sheet ไตรมาส 3 ปี 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561

MD&A สำหรับไตรมาส 3 ปี 2561

...