อันดับความน่าเชื่อถือ

ประเภทเครดิต :
ปี 2561
อันดับเครดิตองค์กร
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ :
ทริส เรทติ้ง
อันดับเครดิต :
A
แนวโน้ม อันดับเครดิต :
Stable
.PDF
ประเภทเครดิต บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับเครดิต แนวโน้ม อันดับเครดิต ดาวน์โหลด
ปี 2561
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A Stable .PDF
ปี 2560
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A Stable .PDF
ปี 2559
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A Stable .PDF
ปี 2558
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A Stable .PDF
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable .PDF
ปี 2557
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable .PDF
ปี 2556
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable .PDF
ปี 2555
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable .PDF
ปี 2554
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable .PDF
ปี 2553
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง A- Stable .PDF
เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable .PDF
ปี 2552
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Positive .PDF
เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable .PDF
ปี 2551
อันดับเครดิตองค์กร ทริส เรทติ้ง BBB+ Stable .PDF
เครดิตหุ้นกู้ (BCP141A) ทริส เรทติ้ง AA Stable .PDF