ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณศักดิ์นรินทร์ ศศานนท์

0-2684-8789
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน)

คุณนพพร ฉายแก้ว

0-2829-6999 ต่อ 2203
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด

คุณวชิราลักษณ์ แสงเลิศศิลปชัย

0-2680-5077
08-1613-5924
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

คุณเบญจพล สุทธิ์วนิช

0-2508-1567 ต่อ 3250
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุพพตา ศรีสุข

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณดุลเดช บิค

02 638 5778
02 287 6778
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุวัฒน์ สินสาฏก

0-2657-9228
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์

0-2205-7000 ต่อ 4402
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปวรมน สุวรรณเตมีย์

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ทิสโก้ จำกัด

คุณวัฒนา ปัญญาวัฒนากุล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)
FSS International Investment Advisory (BNP Paribas)

คุณภานุวัฒน์ นิเวศน์มรินทร์

0-2611-3558
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์

0-2672-5999 ต่อ 5936
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

Sumedh Samant

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจักรพงศ์ เชวงศรี

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์

02-658-8847
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณณภัทร จันทรเสรีกุล

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณพัชริน เกษมอานันทนะ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณมงคล พ่วงเภตรา

0-2648-1123
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณมุกดา ห่มม่วง

0-2352-5152
บริษัทหลักทรัพย์ เค-ซีเคียวริตี้ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยุพาพรรณ พลพรประเสริฐ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย

0-2658-6300 ต่อ 1400

คุณอรมงคล ตันติธนาธร

0-2658-5000 ต่อ 1395
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณคมสัน สุขสำราญ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณนารี อภิเศวตกานต์

0-2635-1700 ต่อ 484

คุณอธิศ สิริพันธุ์

0-2635-1700 ต่อ 488
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกรรณิกา สยามวาลา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณชัยพัชร ธนวัฒโน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณจักร เรืองสินภิญญา

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปิยนันท์ พาณิชย์กุล

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอาศิส ภมรานนท์

คุณธนพร วิศรุตพงษ์

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณปรินทร์ นิกรกิตติโกศล